Inauguracja roku akademickiego

Dyrektor i Rada Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zaprasza

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2011/2012
kierunku Fizyka techniczna
studiów I stopnia, nabór lutowy

która odbędzie się
14 lutego 2012r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali nr 60 (aula) budynek A2

OBOWIĄZKOWE zebranie studentów I roku Fizyki Technicznej

Informujemy, że w dniu 20.01.2012 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali 118 odbędzie się zebranie wszystkich studentów I roku kierunku Fizyka Techniczna.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

RERUTACJA LUTY 2012

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że kolejny nabór na kierunek Fizyka Techniczna w ramach projektu TESLA, odbędzie się już w lutym 2012 roku.
W ramach projektu wysokie stypendia motywacyjne, zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki, dodatkowe szkolenia i kursy, staże z wynagrodzeniem w firmach. Szczegółowy harmonogram rekrutacji już wkrótce.

Pozytywna ocena PKA

W dniu 1 września 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku "fizyka" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała Nr 710/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2011 r.