Sprawozdanie pokonferencyjne

W dniu 26 IV 2013 odbyła się VIII edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków organizowanej przez Instytut Fizyki UR oraz Koło Naukowe Fizyków UR. Patronat nad konferencją objął rzeszowski odział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W tym roku uczestnikami byli studenci, doktoranci oraz pracownicy afiliowani przez Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Rzeszowską, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Warto podkreślić wysoki poziom wystąpień przygotowanych przez prelegentów oraz fakt, iż część osób biorących udział w tegorocznej konferencji stanowili doktoranci będący absolwentami Instytutu Fizyki UR.

VIII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na VIII Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków. Szczegółowe informacje znajdują się na poniższym plakacie oraz w harmonogramie konferencji  - pobierz PDF.

PLAKAT

 

Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne

Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne ( http://warsztatywww.wikidot.com/ ) to coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, pod patronatem Koła Pasjonatów Matematyki UW, Koła Naukowego Informatyków UW i Studenckiego Koła Fizyki UW, skierowana do młodych pasjonatów matematyki, informatyki, fizyki i astronomii. 9. edycja Warsztatów odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia 2013 r. w Węgorzewie.

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013


kierunku Fizyka techniczna
studiów I stopnia


odbędzie się


2 października 2012r. o godz. 10:30
w sali nr 60 (budynek A2)

 

Wykład inauguracyjny "Jak fizyka zmieniła nasze życie" wygłosi dr Krzysztof Szemela.