Nowy rok szkolny 2010/11

Szanowni Państwo!

Proszę o przyjęcie kilku uwag na początek nowego roku szkolnego.
Przypominam, że zajęcia w projekcie realizujecie Państwo w okresie

  • 1 semestr: 1.09.2019 – 30.01.2011
  • 2 semestr: 1.02.2011 - 30.06.2011

Daty w tych okresach powinny się pojawić w dziennikach zajęć.
Uczulam Państwa by terminowo informować nas o zmianach w składzie grup feniksowych. Obowiązujące od tej chwili reguły są zawarte w dołączonym piśmie [doc].

Zwracam uwagę na następujące nowe elementy:

  • podstawą naszej sprawozdawczości są przesłane listem poleconym na adres biura projektu w UR formularze zgłoszeniowe lub notatka o zakończeniu lub przerwaniu udziału ucznia w projekcie. Pozostaje jednocześnie obowiązek przesłania droga elektroniczną uaktualnionej tabelki.
  • proszę sprawdzić czy numery PESEL uczniów zostały prawidłowo wpisane przez rodziców na podpisywanych przez nich formularzach
  • proszę sprawdzić czy nowy uczeń nie powraca do projektu z innej szkoły lub po przerwaniu zajęć w projekcie. Taki fakt musi być odnotowany w przesłanej nam informacji o nowym uczniu.

Nowi uczniowie otrzymają materiały promocyjne do czasu wyczerpania zapasów po przedstawieniu podpisanego przez nich „Potwierdzenia odbioru materiałów promocyjnych i dydaktycznych przez uczniów”, pobranego ze strony

http://www.if.univ.rzeszow.pl/formularze_przekazania

Życząc Państwu wielu sukcesów, serdecznie pozdrawiam

Krzysztof Golec-Biernat