Zasady rejestracji beneficjentów ostatecznych

Szanowni Państwo!

Zostałem zobowiązany do przekazania Państwu bezwzględnie obowiązujących zasad rejestracji tzw. beneficjentów ostatecznych projektu (=uczniów).


1. Każda zmiana składu grupy - wejście lub odejście ucznia - musi być odnotowana w tzw. tabelce PEFS, która jest następnie niezwłocznie przesyłana drogą e-mailowa do biura projektu w Rzeszowie - adres mailowy poniżej:
feniks@univ.rzeszow.pl
Proszę nie czekać z tym do końca miesiąca, w którym następuje zmiana! Data wejścia do projektu to data pierwszych zajeć nowego ucznia w szkole lub na uczelni. Prosze pamietac o wpisaniu Z=zakończył lub P=przerwał w odpowiednim miejscu tabelki wraz z data, tak byśmy mogli zidentyfikować ucznia wychodzącego z projektu.

2. Zgłoszenie nowego ucznia odbywa sią także poprzez niezwłoczne przesłanie zwykłą pocztą na adres biura projektu w Rzeszowie trzech formularzy zamieszczonych na stronie:

http://www.if.univ.rzeszow.pl/?q=formularze_feniks
w pozycji: Zgłoszenie nowego ucznia. Wpisywane tam daty powinny być datą pierwszych zajęć w projekcie (w szkole lub na uczelni) nowego ucznia i pokrywać się z datą w tabelce PEFS.
Na zbiorczej liście uczniów (poz. [doc3]) proszę umieścić imiona i nazwiska wszystkich uczniów biorących udział w projekcie w momencie jej wypełniania, jednak "Informacja o uczniu" dotyczy tylko nowego ucznia.

Bardzo proszę o zrozumienie wagi tych zasad, gdyż zmuszony jestem do ich bezwzględnego egzekwowania ze względu na ciągłość finansowania działań projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Krzysztof Golec-Biernat