Szczegóły wizyt w pracowniach IF UR

Szanowni Państwo!

Program wizyt w pracowniach IF UR będzie wyglądał tak jak w poprzednim semestrze:

9:00-10:30 wykład z pokazami
10:30-11:00 poczęstunek
11:00-13:15 zajęcia w pracowniach

Proszę pobrać ze strony:
http://www.if.univ.rzeszow.pl/?q=formularze_feniks

formatkę dwóch list z pozycji Przyjazd na uczelnie i wypełnić przed przyjazdem. Na liście BHP uczniowie złoża podpisy po przeszkoleniu w pracowniach. Proszę także zapoznać uczniów z ogólnymi zasadami BHP, na podstawie dołączonych na stronie przepisów.

Adresy e-mailowe osób odpowiedzialnych za pracownie znajdują się na liście z harmonogramem zajęć. Proszę się z nimi bezpośrednio kontaktować w sprawie ćwiczeń.

W razie wątpliwości proszę o pytania.

Pozdrawiam życząc udanego pobytu.

Krzysztof Golec-Biernat