Rozpoczęcie rekrutacji do programu Feniks

Miło mi poinformować, że Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna rekrutację szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego do programu FENIKS.

FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program adresowany jest do uczniów i ich nauczycieli fizyki, a jego celem w odniesieniu do uczniów jest m.in.:
 • rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
 • wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych,
 • uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
 • rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapraszam do zapoznania się z dokumentami związanymi z przystąpieniem do programu.

dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
koordynator uczelniany UR programu FENIKS

Dokumenty związane z przystąpieniem do programu:
 • Zaproszenie do udziału w programie FENIKS - doc - pdf
 • Formularz zgłoszeniowy - doc - pdf
 • Zasady rekrutacji szkół i wymagane dokumenty - doc - pdf
 • ZRegulamin rekrutacji uczniów - doc - pdf
 • Regulamin konkursu projektów naukowych - doc - pdf
 • Obowiązki nauczyciela - doc - pdf
 • Szczegółowy opis zadań programu FENIKS - doc - pdf
 • Harmonogram realizacji rekrutacji - doc - pdf

Zamknięcie rekrutacji nastąpi 28 stycznia 2009 (środa) o godzinie 15 (dokumenty, które dotrą po tym terminie nie będą brane pod uwagę). Dokumenty konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Program FENIKS
Instytut Fizyki UR
Al. Rejtana 16 a
35-310 Rzeszów

lub złożyć w sekretariacie Instytutu Fizyki UR, pok. 121, bud. A2. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 30 stycznia 2009 (piątek) na stronie internetowej Instytutu Fizyki UR: www.if.univ.rzeszow.pl

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres e-mailowy: feniks@univ.rzeszow.pl