Zakończenie rekrutacji do programu FENIKS

Informujemy, że w dniu 28 stycznia o godzinie 15:00 Uniwersytet Rzeszowski zakończył rekrutację szkół z terenu województwa podkarpackiego do programu FENIKS.

Program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, wnioski aplikacyjne złożyły w terminie 132 szkoły w tym 91 gimnazjów i 41 szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dziękujemy za tak szerokie zainteresowanie programem!

Na podstawie przyjętego regulaminu uczelniana komisja rekrutacyjna programu FENIKS dokonała oceny przesłanych materiałów w kategorii szkół gimnazjalnych i oddzielnie, szkół ponadgimnazjalnych. W programie przewidziano środki finansowe na wsparcie 80 szkół z województwa podkarpackiego. W wyniku zastosowanej procedury do programu zakwalifikowano 56 gimnazjów i 24 szkoły ponadgimnazjalne.
  • Lista zakwalifikowanych gimnazjów - doc - pdf
  • Lista zakwalifikowanych szkół ponadgimnazjalnych- doc - pdf

Pozostałe szkoły zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Prosimy nauczycieli, którzy będą brali udział w programie, o przeprowadzenie do dnia
20 lutego rekrutacji uczniów i przesłanie jej wyników na adres feniks@univ.rzeszow.pl.

  • Zasady rekrutacji uczniów - doc - pdf
  • Lista uczniów, uczestników programu - doc - pdf
  • Oświadczenie nauczyciela, uczestnika programu - doc - pdf

Prosimy również o przekazanie rodzicom bądź opiekunom uczniów wytypowanych do udziału w programie formularzy:

  • Oświadczenie uczestnika programu - doc - pdf
  • Oświadczenie beneficjenta ostatecznego - doc - pdf

Wypełnione formularze prosimy przekazać nam podczas seminarium wstępnego dla nauczycieli biorących udział w programie FENIKS, które rozpocznie się w piątek, 20 lutego, o godzinie 11 w Instytucie Fizyki UR. Szczegółowe informacje dotyczące zarówno seminarium, jak i harmonogramu dalszych działań programu zostaną Państwu przekazane bezpośrednio na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy elektroniczne.