Ważne daty do końca trwania projektu

Szanowni Państwo!

Przekazuję daty ważnych wydarzeń do końca trwania projektu:

  • 24 stycznia 2012 r. - Rzeszów - finał konkursów dla gimnazjów
  • 25 stycznia 2012 r. - Rzeszów - finał konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych
  • 28 stycznia 2010 r. - Kielce - seminarium metodyczne (obowiązkowe)
  • 5-12 lutego 2012 r. - Kraków - obóz naukowy dla laureatów konkursów
  • 3 marca 2012 r. - Rzeszów - finał ponadregionalny dla laureatów konkursów regionalnych
  • 24 marca 2012 r. - Kraków - konferencja końcowa

Serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Golec-Biernat