Program MSDN Academic Alliance

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy zapewnia swoim pracownikom oraz studentom bezpłatny dostęp do wybranego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDNAA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance).
Dystrybucja oprogramowania opiera się na systemie ELMS (po założeniu konta, mamy możliwość pobierania oprogramowania i kluczy aktywacyjnych z serwerów firmy Microsoft).

MSDN Academic Alliance jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja MSDNAA daje studentom i pracownikow Wydziału dostęp do platformy Microsoft: serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci oraz pracownicy jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych.

W celu założenia konta należy wypełnić odpowiedni formularz, wydrukować go i dostarczyć go pod wskazany adres.

Więcej informacji oraz formularze można uzyskać pod tym: adresem