Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w poszczególnych Katedrach:

Udział studentów w pracach badawczych oraz konferencjach naukowych od 2010 roku:

  • Konferencje ogólnopolskie
Imię i Nazwisko
Rok
Tytuł wystąpienia
Konferencja
Iwona Rogalska, Dagmara Wróbel
2011
The EPR investigation of defects in BGO:Cr single crystal irradiated by high energy uranium ions
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Fizyków w Brennej
Dorota Bącal,
Sylwia Kudła
2013
Technologie cienkowarstwowe w kontekście inteligentnego EkoOsiedla 2020
Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków „Piknik Naukowy Kamesznica 2013”
Izabela Babiarz, Sylwia Kudła
 
2014
Technologie cienkowarstwowe w kontekście inteligentnego Ekoosiedla 2020
IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w Toruniu
Angelika Rudnicka, Monika Jung-Wróbel
 
2014
Nic nie jest tak potężne jak pomysł, którego czas nadszedł - mała turbina wiatrowa
IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w Toruniu
Mikołaj Grabowski
 
 
2014
Badania energetyki pierwszych etapów wzrostu GaN na węgliku krzemu
IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w Toruniu
Angelika Rudnicka, Monika Jung-Wróbel
 
2014
Nic nie jest tak potężne jak pomysł, którego czas nadszedł – mała turbina wiatrowa
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Izabela Babiarz
2014
Zastosowanie fizyki w aplikacjach komputerowych
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Sylwia Kudła, J. Cebulski, J. Depciuch, R. Wojnarowska, I. Zawlik
 
2014
Zastosowanie spektroskopii podczerwieni w badaniu tkanek nowotworowych
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Sylwia Kudła,
Izabela Babiarz
2014
Technologie cienkowarstwowe w kontekście Inteligentnego EkoOsiedla 2020
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Monika Zięba
2014
Diffuse Interstellar Bands – Próba identyfikacji międzygwiezdnej absorpcji w rejonie spektralnym 4600-5300Å
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Mikołaj Grabowski
2014
Badania energetyki pierwszych etapów wzrostu GaN na węgliku krzemu
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków w Ustroniu
Sylwia Kudła 2016 Produkcja bozonów W+/W- w procesach inkluzywnych i dyfrakcyjnych XV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Zabrze
Martyna Grzelak
Michał Kaczor
 
2016 Możliwości i warunki wykorzystania technicznych elementów Smart City XV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Zabrze
Krzysztof Król 2016 Analiza parametrów elektrycznych układu Plasma Focus PF-24 XV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Zabrze

 

  • Konferencje międzynarodowe
Imię i Nazwisko
Rok
Tytuł wystąpienia
Konferencja
M. Sznajder,
M. Grabowski,
J. A. Majewski
2014 “On charging effects at SiC/nitride interfaces – ab initio studies” 43rd “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, June 7-12, Wisła, Poland 2014
M. Sznajder,
M. Grabowski,
J. A. Majewski
2014 “Physico-chemistry of the SiC/nitride interfaces – ab initio studies” The International Workshop on Nitride Semiconductors, Wrocław, 24 – 29. 08. 2014
M. Grabowski,
M. Sznajder,
J. A. Majewski
2015 “Similarities in the physico-chemistry of the C/BN and SiC/AlN(GaN) interfaces: ab initio studies” 44th „Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, June 20-25, Wisła, Poland 2015
Małgorzata Sznajder, Mikołaj Grabowski, Mikołaj Sadek, and Jacek A. Majewski 2015 “Ab initio studies of heterostructures consisting of carbon and boron nitride layers” Psi-k Conference: Ab initio (from electronic structure) calculations of processes in materials, September 6-10, Donostia/San Sebastian, Spain, 2015
D. Bącal,
G. Wisz,
I. Virt,
P. Potera,
P. Sagan
2015 “CdTe/CdS production process by physical vapor deposition methods” Laser technologies. Lasers and their application, June 17-19, 2015, Truskavests, Ukraine
M. Sznajder,
N. Hrushka,
and J. A. Majewski
2016 “Morphology and stability of the C/BN and SiC/GaN interfaces based on ab initio studies” 45th “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, June 18-24, Szczyrk, Poland 2016
M. Sznajder,
N. Hrushka,
and J. A. Majewski
2016 “Comparative ab initio studies on morphology and stability of the C/BN and SiC/GaN heterostructure interfaces” International Conference on Diamond and Carbon Based Materials, 4 – 8 September, Montpellier, France, 2016

 

  • Rzeszowskie Konferencje Młodych Fizyków
Nazwisko i Imię
Rok
Tytuł wystąpienia
Konferencja
Zybert Marcin
2010
Przejścia magnetooptyczne w strukturach zawierających wiele studni kwantowych (MQW)
V Konferencja Młodych Fizyków
Grendysa Jakub
2010
Fenomenologiczny model fal spinowych z uwzględnieniem z korelacji elektronowej
V Konferencja Młodych Fizyków
Trzyna Małgorzata
2010
Spektrometria mas jonów wtórnych i informacje jakie możemy z niej otrzymać
V Konferencja Młodych Fizyków
Gajewska Magdalena
2011
Analiza rzadkiej molekuły 13C 17O metodami spektroskopii wysokiej rozdzielczości
VI Konferencja Młodych Fizyków
Rogalska Iwona, Wróbel Dagmara
2011
Badanie defektów wywołanych wysokoenergetyczną wiązką uranu w krysztale BGO;Cr metodą EPR
VI Konferencja Młodych Fizyków
Adamiuk Mikołaj, Ligęzka Paweł
2011
Wpływ hałasu samochodowego na klimat akustyczny
VI Konferencja Młodych Fizyków
Socha Karolina
2012
Badanie centrów paramagnetycznych metodą EPR w materiałach wejściowych
oraz formach ceramicznych stosowanych w przemyśle lotniczym
VII Konferencja Młodych Fizyków
Sowa Roman
2013
Analiza strukturalna techniką mikroskopii elektronowej stali 17-4 PH
VIII Konferencja Młodych Fizyków
Mariusz Fleszar
2014
Ogniwa paliwowe typu DCFC
IX Konferencja Młodych Fizyków
Monika Zięba
2014
Diffuse interstellar bands - próba identyfikacji między-gwiezdnej absorpcji w rejonie spektralnym 4600-5300 Å
IX Konferencja Młodych Fizyków
Łukasz Dubiel
2014
Zastosowanie metod spektrometrii masowej do analizy składu powietrza
IX Konferencja Młodych Fizyków
Dorota Bącal
2014
Wpływ teksturowanego szkła solarnego na sprawność modułów fotowoltaicznych
IX Konferencja Młodych Fizyków
Monika Jung-Wróbel
2014
„Fizyka w działaniu – praktyczne pomysły, praktyką dla studentów”. Projekt małej turbiny wiatrowej
IX Konferencja Młodych Fizyków
 Mikołaj Grabowski 2015 Efekty ładunkowe w heterostrukturach SiC/AlN i SiC/GaN X Konferencja Młodych Fizyków
 Mariusz Fleszar 2015  Badanie parametrów ogniwa paliwowego typu DCFC  X Konferencja Młodych Fizyków
 Rostyslav Yavorskii 2015  Structure and Thermoelectric Properties of the Vapor-Phase Condensation LAST X Konferencja Młodych Fizyków
 Izabela Babiarz 2015  Modelowanie zjawisk fizycznych przy pomocy aplikacji komputerowych X Konferencja Młodych Fizyków
 Krzysztof Król 2015  Optymalizacja numeryczna parametrów elektrycznych układu Plasma-Focus PF-24 X Konferencja Młodych Fizyków
Łukasz Ożóg 2016 Elastografia Rezonansu Magnetycznego wątroby XI Konferencja Młodych Fizyków
Monika Jaszek 2016 Reanaliza pasma 1-0 układu A2?›X2?+ w widmie 12C16O+: pierwsza fourierowska analiza widma XI Konferencja Młodych Fizyków
Izabela Babiarz 2016 Analiza dżetów dyfrakcyjnych produkowanych w zderzeniach proton-proton oraz proton-antyproton XI Konferencja Młodych Fizyków
Sylwia Kudła 2016 Produkcja bozonów W+/W- w procesach inkluzywnych i dyfrakcyjnych XI Konferencja Młodych Fizyków
Martyna Grzelak 2016 Możliwość i warunki wykorzystania technicznych elementów Smart City, w projekcie Inteligentne Ekoosiedle 2020 XI Konferencja Młodych Fizyków
Rostyslav Yavorskii 2016 Warunki wzrostu i własności cienkich warstw ZnO wytwarzanych w technologii PLD XI Konferencja Młodych Fizyków
Krzysztof Król 2016 Optymalizacja parametrów układu Plasma Focus PF-24 XI Konferencja Młodych Fizyków
Olena Nesteruk 2016 Wpływ warunków pogodowych na zawartość zanieczyszczeń gleby i wody na przykładzie Rzeszowa XI Konferencja Młodych Fizyków

 

Dodatkowe informacje dotyczące Rzeszowskich Konferencji Młodych Fizyków znajdują się pod adresem: http://if.univ.rzeszow.pl/konferencje

 

  • Warsztaty naukowe dla studentów
Imię i Nazwisko
Rok
Tematyka
Dorota Bącal
2012
Letnie Warsztaty Fizykochemii Ciała Stałego „Niskie Łąki 2012” organizowane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu
Monika Jung-Wróbel
2014
Warsztaty Fotowoltaiczne organizowane przez Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych w Krakowie
Mariola Bednarz
2014
Warsztaty Fotowoltaiczne organizowane przez Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych w Krakowie
Angelika Rudnicka
2014
Warsztaty Fotowoltaiczne organizowane przez Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych w Krakowie

 

  • Podjęcie studiów doktoranckich przez absolwentów kierunków Fizyka i Fizyka Techniczna
Imię i Nazwisko
Rok ukończenia studiów
Placówka naukowa
Jewhen Krawec
2010
University Strathclyde, Glasgow
Małgorzata Trzyna
2010
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Paweł Kwaśnicki
2011
University Montpellier 2
Marcin Zybert
2011
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Iwona Rogalska
2011
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Dagmara Wróbel
2011
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Ewa Baran
2012
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Roman Sowa
2013
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Łukasz Dubiel
2014
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Dominika Kuźma
2014
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Mikołaj Grabowski

2015

Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie

Monika Zięba

2015

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dorota Bącal

2015

Department of Material Science and Engineering, Monash University, Australia

Krzysztof Król 2016 Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Rostyslav Yavorskii

2016

Wydział Fizyki i Chemii Ciała Stałego, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku, Ukraina

Mariia Balahutrak

2016

Wydział Fizyki i Technologii, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku, Ukraina

Andrii Kachmar