Programy dla pracowników

Oprogramowanie tylko dla pracowników Instytutu Fizyki UR


Instytut Fizyki UR posiada sieciowe licencje na programy: Origin, Mathematica oraz LabView.Aby skorzystać z w/w programów, należy skontaktować się z administratorem Sieci Komputerowej Instytutu Fizyki UR, którym jest Norbert Skop (p.222).

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z uczelnianej wersji programu antywirusowego NOD32. W tym celu proszę udać się pod adres: http://nod.univ.rzeszow.pl i postępować zgodnie z instrukcją.